طرح های پژوهشی

همکار: نقش مدیریت تحول گرا در ارتقاء کارآیی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی بسیار بزرگ مازندران، پایان یافته در سال 1389، با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

مجری: مهندسی ارزش و نقش آن در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در دست اقدام با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول.

مجری:طراحی و استقرار سیستم هاي اطلاعاتی گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول با استفاده از نرم افزار Access  ، در دست اقدام با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول.

همکار: بررسی و تبیین رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در دانشگاه هاي آزاد اسلامي بسيار بزرگ استان مازندران، در دست اقدام با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی ساری.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است