طرح های پژوهشی

 

همکار: نقش مدیریت تحول­ گرا در ارتقاء کارآیی سازمانی در دانشگاه­ های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران، پایان­ یافته در سال 1389، با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

همکار: بررسی و تبیین رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در دانشگاه ­هاي آزاد اسلامي بسيار بزرگ استان مازندران. پایان­ یافته در سال 1393، با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

مجری: رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران، پایان­ یافته در سال 1395، با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

مجری:ارایه مدل کیفیت آموزش ­های فنی و حرفه ­ای و تاثیر آن بر خلاقیت و نوآوری دانش ­آموزان شهرستان ساری، پایان ­یافته در سال 1396، با اعتبار مالی سازمان آموزش و فنی و حرفه­ ای مازندران.

مجری: ارایه مدل آينده ­نگري و ارتباط آن با هوش سازماني، خلاقیت سازمانی و تعالي سازماني در دانشگاه ­هاي آزاد اسلامي بسيار بزرگ استان مازندران. پایان ­یافته در سال 1397، با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است