سوابق تدریس و تدوین جزوات درسی

 • اصول برنامه ریزی آموزشی(1391-1386)
 • روش ها و فنون تدریس (1391-1386)
 • روش تحقیق در علوم تربیتی (1391-1386)
 • سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی (1391-1386)
 • طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش (1391-1386)
 • تئوری ها و نظریه های سازمان و مدیریت (1393-1386) کارشناسی ارشد و دکتری
 • رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی (1393-1386)
 • آموزش و پرورش سه مقطع (1391-1386)
 • آموزش و پرورش تطبیقی(1390-1389)
 • روانشناسی تربیتی(1391)
 • آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (1391-1386)
 • سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش(1391-1386)
 • مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی(1391-1386)
 • زبان عمومی و تخصصی گروه زبان انگلیسی (1391-1386)
 • مقدمات تکنولوژی آموزشی(1391-1387)
 • اصول مدیریت آموزشی (1391-1386)
 • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی(1391-1387)
 • متون زبان خارجه(در برنامه ریزی آموزشی درسی) (1391-1386)
 • متون زبان خارجه(در مدیریت آموزشی) (1391-1386) کارشناسی ارشد و دکتری
 • متون تخصصی در مدیریت آموزشی(1391-1386)
 • متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی(1391-1386)
 • متون زبان خارجه(در مدیریت اجرایی)(1392-1393)
 • زبان انگلیسی عمومی(1389-1388)
 • زبان انگلیسی پیش دانشگاهی(1389-1388)
 • پروژه تحقیقاتی(سمینار)(1387)
 • جزوه تافل جامع (مقدماتی و پیشرفته) 250 نکته ای،کارشناسی ارشد و دکتری(1385– 1391)
 • متون زبان تخصصی پیشرفته رشته های علوم تربیتی(1و2) و مجموعه مدیریت مقطع کارشناسی ارشد و دکتری(1391– 1386 )
 • سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته(1392- 1389)
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته(1392)
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته(1392- 1389)
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(1392- 1388)
 • روش تحقیق پیشرفته(1392- 1389)
 • فلسفه آموزش و پرورش(1391)
 • روش های تدریس پیشرفته(1392-1388)
 • نظریه و کاربرد نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی و درسی(1393-1392)
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت(1393-1392)
 • تئوری های مدیریت و روابط انسانی(1393) دکتری

تمامی حقوق مطالب محفوظ است