سوابق تدریس و تدوین جزوات درسی

 

 

سوابق تدریس و تدوین جزوات درسی (مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

 

- اصول برنامه ریزی آموزشی (1391-1386)

- روش ها و فنون تدریس (1394-1386)

- روش تحقیق در علوم تربیتی (1391-1386)

- سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی (1394-1386)

- طراحی و مطالعه مسایل یادگیری و آموزش (1391-1386)

- تئوری ها و نظریه های سازمان و مدیریت (1394-1386) کارشناسی ارشد و دکتری

- رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی (1394-1386)

- آموزش و پرورش سه مقطع (1391-1386)

- آموزش و پرورش تطبیقی (1391-1389)

- روانشناسی تربیتی (1393- 1388)

- آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (1391-1386)

- سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش (1392-1386)

- مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی (1391-1386)

- زبان عمومی و تخصصی گروه زبان انگلیسی (1393-1386)

- مقدمات تکنولوژی آموزشی (1391-1387)

- اصول مدیریت آموزشی (1392-1386)

- مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (1391-1387)

- متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی) (1391-1386)

- متون زبان خارجه (در مدیریت آموزشی) (1391-1386) کارشناسی ارشد و دکتری

- متون تخصصی در مدیریت آموزشی (1391-1386)

- متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی (1391-1386)

- متون زبان خارجه (مدیریت اجرایی)(1394-1393)

- زبان انگلیسی عمومی (1389-1388)

- زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1389-1388)

- پروژه تحقیقاتی (سمینار)(1391 -1387)

- جزوه تافل جامع (مقدماتی و پیشرفته) 250 نکته ای، کارشناسی ارشد و دکتری (1385– 1391)

- متون زبان تخصصی پیشرفته رشته های علوم تربیتی (1و2) و مجموعه مدیریت مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (1391– 1386 )

- سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته (1393- 1389)

- مدیریت استراتژیک پیشرفته (1393 - 1389)

- مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1394- 1389)

- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (1394- 1388)

- روش تحقیق پیشرفته (1393- 1389)

- فلسفه آموزش و پرورش (1393- 1387)

- روش های تدریس پیشرفته (1394-1388)

- نظریه و کاربرد نگرش سیستمی در برنامه ­ریزی آموزشی و درسی (1394-1392)

- تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت (1394-1392)

- زبان تخصصی مدیریت آموزشی (1395- 1393) دکتری مدیریت آموزشی

- زبان تخصصی مدیریت آموزش عالی (1395- 1394) دکتری مدیریت آموزش عالی

- زبان تخصصی مدیریت کارآفرینی (1395- 1394) دکتری مدیریت کارآفرینی در آموزش عالی

- زبان تخصصی برنامه­ ریزی درسی (1395- 1394) دکتری برنامه­ ریزی درسی

- تئوری های مدیریت و روابط انسانی (1394- 1393) دکتری حسابداری

- نقد و بررسی نظریه ها و سازمان (1394- 1393) دکتری بازاریابی

- نقد و بررسی نظریه ها و سازمان (1394- 1393) دکتری تربیت بدنی

- تئوری ها و نظریه های سازمان و مدیریت (1395-1394) دکتری مدیریت آموزشی

- تئوری ها و نظریه های سازمان و مدیریت (1395-1394) دکتری مدیریت آموزش عالی

- سیاستگذاری در آموزش عالی (1395-1394) دکتری مدیریت آموزش عالی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است