تألیف کتاب

 • مباحث اساسی برنامه ریزی آموزشی و درسی(تستی– تشریحی) کنکور کارشناسی ارشد و دکتری1386
 • فرهنگ جامع علوم تربیتی(مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی...)1388
 • فرهنگ سازماني در هزاره ی سوم1389
 • نظريه هاي سازمان و مديريت در هزاره ی سوم 1389(چاپ و ویرایش دوم)
 • توانمندسازی مدیران آموزش عالی(ویراستاری نهایی برای چاپ)
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته (در دست چاپ)
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته (در دست چاپ)
 • جزوه تافل جامع(مقدماتی و پیشرفته) 250 نکته ای، مقطع کارشناسی ارشد و دکتری(در دست چاپ)
 • ترجمه کتاب تئوری ها و سازمان های نوین در عصر تکنولوژی هزاره ی سوم(در دست اقدام)
 • ترجمه کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت هوشمند(در دست اقدام)
 • ترجمه کتاب برنامه ریزی آموزشی بزرگسالان(در دست اقدام)
 • ویراستاری کتاب
 • نگرشی نوین به رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی هزاره ی سوم1392

تمامی حقوق مطالب محفوظ است