کنفرانس ها و همایشات

 

- مهندسی ارزش و نقش آن در بهینه­‌سازی مصرف انرژی درساختمان‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول/ کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی/ 17 فروردین 1391.

- بررسی رابطه گردشگری و کارآفرینی در توسعه پایدار در ایران/دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی/ 18 و 19 اردیبهشت 1392.

- بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی گرگان و برخی عوامل مؤثر بر آن/ چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی/ 9 تا 12 اردیبهشت 1392.

- بررسی رابطه توانمندسازی و اشتغال بر فقرزدایی/ دومین همایش ملی اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی/ 21 شهریور 1392.

- نقش آموزش الکترونیکی در توانمندسازی نیروی انسانی/ دومین همایش مجازی ره‌آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال/ 30 شهریور 1392.

- بررسي رابطه ارتباطات سازماني با رضايت شغلي كاركنان دانشگاه گلستان، دومين همايش ملي علوم مديريت نوين، 14 شهریور 1392، گرگان.

- بررسی رابطه فناوری اطلاعات در مدیریت نوآوری (مطالعه موردی: کارکنان و مدیران بیمارستان تأمین اجتماعی استان گلستان)، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 16 مرداد 1393، سالن همایش‌های تلاش، تهران.

- بررسی رابطه یادگیری و مدیریت دانش با خلاقیت در اداره کل مالیات استان گلستان، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، 13 شهریور 1393، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان.

- بررسی کیفیت خدمات الکترونیک با رضایت مشتریان و کاهش مراجعات اعضای جامعه هدف (ایثارگران) به بنیاد شهید استان گلستان، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، علی‌آباد کتول، 29 مرداد 1393.

- بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و رضایتمندی بیماران از دریافت خدمات درمانی  بیمارستان خاتم شهرستان گنبد استان گلستان، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، علی‌آباد کتول، 29 مرداد 1393.

- رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، خرداد 1393.

- رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی به تفکیک عوامل جمعیت شناسی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران)، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، خرداد 1393.

- بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، 29 مرداد 1393. علی‌آباد کتول.

- بررسي رابطه‌ي ويژگي­‌ها و مهارت­‌هاي كارآفريني با كارآفريني سازماني و نوآوري سازماني در كاركنان شهرداري‌هاي استان گلستان، اولين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در هزاره سوم، 22 آبان 1393. علی‌آباد کتول.

- بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با اثربخشی مدیریت منابع انسانی سازمان‌های دولتی استان گلستان، اولين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در هزاره سوم، 22 آبان 1393. علی‌آباد کتول.

- رابطه نقش‌هاي مديريتي و عدالت سازماني با ويژگي‌هاي كارآفريني در كاركنان علوم پزشكي استان گلستان، اولين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در هزاره سوم، 22 آبان 1393. علی‌آباد کتول.

- بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، 19 آذر 1393. واحد مرودشت.

- بررسی میزان آشنایی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در عملکرد آموزشی در بین دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه پیام نور آمل، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، 19 آذر 1393. واحد مرودشت.

- بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در نظام آموزشی، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، 19 آذر 1393. واحد مرودشت.

- رابطه بین سبک‌های فرزندپروری با انگیزش  و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس غیرانتفاعی، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، 23 آذر 1393. واحد مرودشت.

- بررسی رابطه­‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، 23 آذر 1393. واحد مرودشت.

- بررسی و تبیین نقش عدالت در سازمان‌ها و جوامع انسانی، دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری، 6 دی 1393، واحد نور.

- نقش زنان در شکوفایی اقتصاد، کارآفرینی و اشتغال کشور، همایش فراخوان مقاله‌نویسی، 16 دی 1393، شورای اسلامی شهرداری علی‌آباد کتول،کسب رتبه برتر مقاله‌نویسی.

- بررسي رابطه بين استراتژی‌های خودرهبری و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی، 10 اسفند 1393، استان فارس، شیراز.

- بررسي رابطه بين استراتژی رفتار محور خودرهبری و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی، 10 اسفند 1393، استان فارس، شیراز.

- بررسي رابطه بين استراتژی‌های پاداش طبیعی خودرهبری و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی، 10 اسفند 1393، استان فارس، شیراز.

- بررسي رابطه بين استراتژی‌های تفکر سازنده خودرهبری و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی، 10 اسفند 1393، استان فارس، شیراز.

- بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با رضایت شغلی کارکنان زندان‌های استان گلستان، اولین همایش بین‌المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد، 11 اردیبهشت 1394، استان اصفهان، اصفهان.

- رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان بانک تجارت، چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 16 و 17  اردیبهشت 1394، دانشگاه پیام نور، خوانسار.

- بررسی رابطه راهبردهای رفتارمحور و کارآفرینی (مطالعه موردی اداره‌ی کل امور مالیاتی استان گلستان)، همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار، 29 اردیبهشت 1394، دانشگاه مازندران، بابلسر.

- بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان بانک تجارت شهرستان ساری، همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار، 29 اردیبهشت 1394، دانشگاه مازندران، بابلسر.

- رابطه جو سازمانی و استرس شغلی کارکنان با عملکرد سازمانی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، 30 خرداد 1394، استان مازندران، ساری.

- بررسی رابطه بعد انگیزشی و مشارکتی در توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، 30 خرداد 1394، استان مازندران، ساری.

- لزوم رویکردی آینده‌پژوهانه در سازمان‌های خلاق و نوآور، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، 31 اردیبهشت 1394، استان خراسان، مشهد.

- بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، اولین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت، 15 مرداد 1394، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- بررسی رابطه بین آینده‌نگری با تعالی سازمانی، اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی، 30 مهر 1394، مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، ایران، شیراز.

- نقش خلاقیت و نوآوری در ایجاد کسب و کار کارآفرینانه، کنگره بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار، 6-7 آبان 1394، ایران، تبریز.

- کاربرد آینده‌پژوهی در ایجاد فرصت شغلی کارآفرینانه، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کارآفرینی، 2 آذر 1394، ایران، تهران.

- بررسی تأثیر رضایت‌مندی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان، کنگره بین‌المللی جامع مدیریت ایران، 2 آذر 1394، ایران، تهران.

- تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان­‌ها، اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، 27 آذر 1394، مرکز همایش­‌های بین‌المللی صدا و سیما، ایران، تهران.

- بررسی رابطه بین آینده‌نگری با هوش سازمانی، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، 9 آذر 1394، مرکز همایش‌­های بین‌المللی صدا و سیما، ایران، تهران.

- تأثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس در درس علوم بر جنبه عاطفی انگیزشی پیشرفت دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی، اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، 28 بهمن 1394، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.

- تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌­آموزان دوره ابتدایی، کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی، 8 بهمن 1394، تهران.

- تأثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری درس علوم دانش‌­آموزان دوره ابتدایی، کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی، 8 بهمن 1394، تهران.

- تأثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر جنبه عاطفی انگیزشی پیشرفت دانش‌­آموزان پایه ششم دوره ابتدایی، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، 29 بهمن 1394، دانشگاه فردوسی مشهد.

- رابطه هوش چندگانه مدیران با استرس شغلی، عملکرد شغلی و عزت نفس در معلمان مقطع متوسطه شهرستان کلاله، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 17 بهمن 1394، تهران.

- تعيين رابطه بين ساختار سازماني با هوش معنوي و خشونت شغلي و تحليل رفتگي شغلي در اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران، سومين كنفرانس بين­‌المللي پژوهش‌­هاي نوين در علوم انساني،27 شهریور 1395، تهران، نمایه در پایگاه سیویلیکا.

- شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمان و مدیریت منابع در نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، 24 و 25 آذر ماه 1395.

- رسالت دانشگاه­‌ها در توسعه کارآفرینی و راهکارهایی جهت اجرای آن، چهارمین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، 6 اسفند 1395.

- اعتباربخشي موسسه‌­اي، مدلي براي کيفيت­‌سنجي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي سلامت : ره­‌آورد برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي، یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، دانشگاه تبریز، 6 و 7 اردیبهشت 1396.

- رتبه‌­بندی و مقایسه کیفیت یادگیری قبل و بعد از هوشمندسازی از دیدگاه معلمان، پژوهش­‌های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه دولتی علمی کاربردی آذین شوشتر و همکاری و مشارکت رسمی دانشگاه دولتی کردستان عراق، دانشگاه شیراز، 28/2/1396.

- بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دومین همایش کشوری و جهارمین همایش دانشگاهی «پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت»، فصلنامه توسعه مدیریت و منابع انسانی تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی بابل، 8 و 9 آذر 1396.

- تأثیر انگیزه از کسب گواهینامه‌­ی ایزو 9001 بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: خودروسازی­های استان تهران)، چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی، مازندران، بابلسر، 25 بهمن 1397. کد دبیرخانه:  CICRE/4/7504.

- تاثير طرح معلم پژوهنده بر دانش و روش تدريس معلمان از ديدگاه معلمان مجري طرح و شناسايي و رتبه­‌بندي آن، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، مازندران: اداره آموزش و پرورش محمودآباد و دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، 1و2 آذر 1397.

- بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با فرهنگ کارآفرینانه در بانک مسکن، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران: سالن همایش های بین المللی رازی، 20 آبان 1397.

 1. "The study of  relationship between information and communication technology (ICT) and organizational learning education staff of Mazandaran".3rd  World Conference on Educational Technology Researches. Sentido Zeynep Golf & Spa Resort and Hotel, Belek, Antalya, Turkey7-9 November 2013.paper ID: 4333.
 2. "The Use Of Future Study in The Strategic Innovation". The International Conference on Management, Economics and Humanities. 17 May, 2015 Istanbul-Turkey.
 3. "The Effect Of Internal Marketing On Market Orientation Organizations". The International Conference on Management, Economics and Humanities. 17 May, 2015. Istanbul-Turkey.
 4. "Studying The Relationship Between Social Capital and Cultural Intelligence With Job Performance In Sari School Administrate". The International Conference on Management, Economics and Humanities. 17 May, 2015. Istanbul-Turkey.
 5. "Studying The Relationship Between Transformational leadership Style and Intentional Organizational Forgetting and Organizational learning". 26-27 May, 2015. Dubai International Academic City. Emirate.
 6. "The Effect Of The Decision Support System on­ Enabling Staff". The International Conference on Management, Economics and Financial Systems. 26-27 May, 2015. Dubai International Academic City. Emirate.
 7. "The Effect Of Internal Marketing on Market Orientation Organizations". The International Conference on Management, Economics and Humanities. 17 May, 2015. Istanbul- Turkey.
 8. "The Effect Of Human Capital on Staffs Organizational Intelligence In Medical Science University of Mazandaran". The 2nd International Conference on Modern Research s in Management, Economics and Accounting. 15 December 2015, Kualalumpur, Malaysia.
 9. "The Relationship between organizational structure and Spiritual intelligence and occupational violence and burnout in the general directorate of education in Mazandaran". The 3nd International Conference on Modern Researches in Humanities, 10 and 11 July 2016, Rome-Italy.
 10. " Measurement and Evaluation of the Intellectual Capital elements at education in Sari". The 5nd International Conference on Modern Researches in Management, Economics and Accounting, 28 July 2016, Saint Petersburg- Russia.
 11.  A Comparative study of public health and self-esteem of the Islamic Azad University and State University". The 2nd International Conference on Modern Approach in Humanities, 20 July 2016, Tehran – Iran.
 12. Investigating relationship between social capital and talent management, The 4th  International Conference on Research in Science and technology, 28 July 2016 in Saint Petersburg- RUSSIA.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است