پژوهشی در ارتقای کارآفرینی

به نام خدا

 

 

عنوان كتاب

پژوهشی در ارتقای کارآفرینی

«استراتژی‌ها و توصیه‌های کاربردی برای یک حرفه‌ی علمی موفق»

 

مؤلف

دین. ای. شپرد دانشگاه ایندیانا، بلومینگتون و آمریکا

سال 2016

مترجمین

زیبا پذیرفته؛ سیدمهدی خاکزادیان؛ رامین روحی؛ گلاره محقق دقیق؛ الهه معصومی؛ سید مجتبی موسویان؛ حسین نجفی نودیجه؛ بهزاد هدایت پور افشاری

دانشجویان دوره دکتری تخصصی کارآفرینی آموزش عالی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ورودی 95

تحت نظر

  دکتر مریم تقوایی یزدی      

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 

 

هر فصلی به تنهایی مانند یک کتاب کامل است و در هر فرایند، فراز و نشیب‌های بسیاری وجود دارد. نویسنده، من بر این باورم که شما با درک دقیقی از مباحث کارآفرینی و منشاء آن، می‌توانید فعالیت خود را شروع کنيد. وی امیدوار است که از طریق این کتاب توانسته باشد (با تأکید بر اهمیت علاقه، يک‌پارچگی، کنجکاوی و همکاری) به برخی از جزییات در مورد نقش یک پژوهشگر در عرصه‌‌ی کارآفرینی اشاره کرده باشد! عمیقاً معتقدم برای این‌که به عنوان یک پژوهشگر عرصه‌ی کارآفرینی موفق باشیم، نیازمندیم که با نگرش نوآورانه به تحقیق بنگریم.

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است