تدریس مبتنی بر مدل سازی در آموزش عالی

به نام خدا

 

 

عنوان كتاب

تدریس مبتنی بر مدل سازی در آموزش عالی

«انواع مدل ها و مدل سازی در آموزش علمی»

 

نویسندگان

جان ک. گیلبرت

روزاریا جاستی

انتشارات بین المللی اِشپرینگر

سال 2016

مترجمین

 دانشجویان دکتری رشته مدیریت آموزشی ورودی 95

تحت نظر

 دکتر مریم تقوایی یزدی  

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

انتشارات علیم نور

 

 

این کتاب سه هدف دارد: اول، یافته‌های مختلف ادبیات‌ها را با هم جمع، ارزیابی و آن‌ها را یک‌پارچه می‌کند که به دانش کنونی زمینه‌ی کلی مدل‌سازی در آموزش علوم کمک می‌نماید. دوم، کمک اصلی مدل‌سازی به برنامه‌ی درسی علمی را توجیه می‌کند. سوم، تحقیق و کار توسعه‌ای را که هنوز برای آن کمک باید در اعمال کلاس درس فهمیده شود، مشخص می‌کند؛ به این ترتیب، این کتاب دارای شش مخاطب است که دارای اشتراک‌اند.